Než začnete s Kruhy sdílení®

Co jsou Kruhy sdílení®?

Jádrem Kruhů sdílení® (díle jen Kruh) je skupina lidí, kteří se sešli za účelem sdílet své vlastní zkušenosti. Kruhy sdílení® je forma otevřeného řízeného setkání. Více se dozvíte zde: Iniciativa Kruhy sdílení®.

Kdo Kruh zakládá?

Kruh obvykle založí a řídí jeho chod facilitátor s prvními účastníky Kruhu. Tato skupina je zároveň nositelem principů a života samotného Kruhu.  Jak se stát facilitátorem Kruhů sdílení®? Více se dozvíte zde: Přidejte se k iniciativě Kruhy sdílení®

Kdo ve skupině může být?

Složení Kruhu může být i hodně různorodé, zastoupeni jsou jak muži, tak i ženy, svobodní i ženatí, staří, střední generace, mladí i děti  (doporučení od 6 let věku). Všichni členové jádra mají stejné postavení jako kdokoli jiný v Kruhu je k nim přihlíženo stejně vážně a se stejným respektem. Každý Kruh má neoficiální zakladatelské Jádro. Každý účastník i zakladatel Kruhu ctí Etický kodex a pravidla Kruhů sdílení®.

Jádro Kruhu sdílení®

Jádro (zakládací členové Kruhu) vytvářejí samotný Kruh. Důležité je, aby samotné jádro Kruhu dokázalo i vyloučit ze svého středu člověka, který nesdílí stejnou základnu a vášeň a nezapadá do Kruhu. (nejčastějším důvodem mohou být osobní ambice, snaha o osobní moc nebo protlačení názorů ostatních, potlačení vlastních názorů na úkor ostatních členů jádra a celého Kruhu.)
"Rozhodně se vyplácí toto neuspěchat. Založením jádra a základny se definuje genspolečenství, který se již skoro nedá později změnit a bude vyzařovat ze všeho konání v kruhu.Klíčem úspěšného kruhu života je společná vášeň, která je motorem veškeré činnosti kruhu (a v kruhu)." -Jan Bím

Využití Kruhů sdílení® ve firemním prostředí 

Kruhy sdílení® lze zakládat i ve firemním prostředí. I formu lze chápat jako kruh. Všichni lidé ve firmě mají společný cíl (smysl), vlastní firemní kulturu.


Jak začít s Kruhy sdílení® - krok za krokem?


Začít využívat otevřená setkání Kruhů sdílení® (dále jen Kruh) není nic složitého ani nákladného Přečtěte si blíže Pravidla a Etický kodex Kruhů sdílení. Pořádat pravidelná setkání Kruhů pod značkou Kruhy sdílení® vás nic nestojí, ano je ZDARMA. Potřebujete jen znát , rozumět a respektovat průběh a principy, které Kruhy sdílejí ctí®, vhodné místo a dostatek vhodných účastníků.

Postup k otevření vlastních otevřených setkání Kruhů sdílení®:

Krok 1: Každý zájemce, který chce pořádat a facilitovat své vlastní Kruhy sdílení® nejprve musí splnit podmínky pro to, aby se stal certifikovaným partnerek Kruhů sdílení®. Blíže k tomu, jak se stát certifikovaným partnerem Kruhů sdílení®, naleznete zde: Přidejte se k iniciativě Kruhy sdílení®.

Krok 2: Zájemce o facilitaci vlastních Kruhů sdílení® se sám zúčastní osobně některého z právě probýhajících Kruhů a to nejméně třikrát.

Krok 3: Nyní je Facilitátor certifikovaným partnerem a může otevřít vlastní Kruh - otevřené setkání pod značkou iniciativy Kruhy sdílení®. Nyní je to o zajištění vhodného prostoru, kde se Kruhy sdílení budou konat, a pozvání účastníků otevřeného setkání.

Krok 4: Minimálně jednou za rok se facilitátoři (certifikovaní partneři) účastní Velkého Kruhu sdílení®, na kterém se setkávají všichni facilitátoři z celé ČR a SK.


Průběh samotného otevřeného setkání Kruhů sdílení®

 1. Účastníci dostanou elektronickou/SMS pozvánku s uvedením místa, přesného času a trvání Kruhu a s uvedením jména Facilitátora a případně tématu, kterého se daný Kruh bude týkat.
 2. Účastníci zaujmou pohodlně svá místa včas před časem, který byl uveden v pozvánce na Kruh.
 3. Kruh zahájí facilitátor vysvětlením celého průběhu otevřeného setkání, zodpovím případných dotazů, upozorněním účastníků, popřípadě poupravením prostor tak, aby skupina nebyla rušená okolím.
 4. Facilitátor vyzve jednoho z účastníků, aby symbolicky zahájil Kruh (zapálením svíčky, proslovem, atd)
 5. Facilitátor vyzve účastníky, aby se shodli na jednom tématu, které bude ústředním tématem sdílení, pokud tak již neučinil dříve v pozvánce.
 6. První účastník dostane mluvící předmět (jeden kámen, jedna hůlka, cokoli, co může symbolizovat mluvící předmět) a má facilitátorem přesně stanovený časový prostor na to, aby sdílel, co má na srdci. Mluvící předmět má tu moc jasně vymezit prostor tomu, kdo právě mluví. Nikdo jiný, kdo nedrží mluvící předmět, nemá oprávnění mluvit nebo se jakkoli hlasitě nebo jasně vyjadřovat.
 7. Poté, co uplyne čas daného účastníka, facilitátor upozorní účastníky Kruhu na prostor minuty ticha k přemýšlení a rozjímání nad tím, co právě od jednoho z nich slyšeli.
 8. Po uplynutí minuty ticha se facilitátor účastníků Kruhu zeptá, zda chce účastníkovi, který drží mluvící předmět, dát zpětnou vazbu na to, co právě slyšel/a. Pokud daný účastník s návrhem souhlasí ("Mám pro tebe zpětnou vazbu, chceš jí slyšet?"), předá mluvící předmět danému účastníkovi, který se dotazoval zpětné vazby. Zpětných vazeb na jednoho účastníka by vždy mělo být adekvátně k počtu a k času, který je na celé otevřené setkání určeno.
 9. Následně Facilitátor upozorní účastníky na uplynutí času pro zpětnou vazbu. Následuje opět minuta ticha.
 10. Na zpětnou vazbu účastník, který před tím sám sdílel svou zkušenost a vhled k tématu, nějak nereaguje, pouze naslouchá tomu, co od druhého s mluvící hůlkou ve zpětné vazbě slyšel.
 11. Takto se vystřídají všichni účastníci.
 12. Poté, co se všichni vystřídali ve sdílení, ujme se slova facilitátor a opět vyzve, aby se jeden z účastníků ujal zakončení Kruhu a dá mu prostor, aby tak učinil (Zhasnutím svíčky, proslovem, poděkováním, atd.)
 13. Facilitátor všem poděkuje za sdílení a dá jasně časově vymezený prostor pro otevřenou zpětnou vazbu všem, kteří mají co říct.
 14. Následně po otevřené zpětné vazbě facilitátor oficiálně formálně ukončí dané otevřené setkání Kruhů sdílení®.


Co vám otevřená setkání Kruhů sdílení® mohou dát?

Slovo "zkušenost" v sobě určitým způsobem foneticky obsahuje i význam slova "zkusit". Tak zkoušíme v našich životech vypořádávat se se vším, jak se dá. Bojujeme, překonáváme, rosteme, vzděláváme se. Někdy to jsou i trpké a bolestivé zkušenosti, která se do našeho života připletou. Právě ty negativní zkušenosti máme tendenci uvnitř nás více živit, dáváme jim více energie, více myšlenek.