Jak začít s Kruhy sdílení® - krok za krokem?


Začít využívat otevřená setkání Kruhů sdílení® (dále jen Kruh) není nic složitého ani nákladného Přečtěte si blíže Pravidla a Etický kodex Kruhů sdílení. Pořádat pravidelná setkání Kruhů pod značkou Kruhy sdílení® vás nic nestojí, ano je ZDARMA. Potřebujete jen znát , rozumět a respektovat průběh a principy, které Kruhy sdílejí ctí®, vhodné místo a dostatek vhodných účastníků.

Postup k otevření vlastních otevřených setkání Kruhů sdílení®:

Krok 1: Každý zájemce, který chce pořádat a facilitovat své vlastní Kruhy sdílení® nejprve musí splnit podmínky pro to, aby se stal certifikovaným partnerek Kruhů sdílení®. Blíže k tomu, jak se stát certifikovaným partnerem Kruhů sdílení®, naleznete zde: Přidejte se k iniciativě Kruhy sdílení®.

Krok 2: Zájemce o facilitaci vlastních Kruhů sdílení® se sám zúčastní osobně některého z právě probýhajících Kruhů a to nejméně třikrát.

Krok 3: Nyní je Facilitátor certifikovaným partnerem a může otevřít vlastní Kruh - otevřené setkání pod značkou iniciativy Kruhy sdílení®. Nyní je to o zajištění vhodného prostoru, kde se Kruhy sdílení budou konat, a pozvání účastníků otevřeného setkání.

Krok 4: Minimálně jednou za rok se facilitátoři (certifikovaní partneři) účastní Velkého Kruhu sdílení®, na kterém se setkávají všichni facilitátoři z celé ČR a SK.


Průběh samotného otevřeného setkání Kruhů sdílení®

 1. Účastníci dostanou elektronickou/SMS pozvánku s uvedením místa, přesného času a trvání Kruhu a s uvedením jména Facilitátora a případně tématu, kterého se daný Kruh bude týkat.
 2. Účastníci zaujmou pohodlně svá místa včas před časem, který byl uveden v pozvánce na Kruh.
 3. Kruh zahájí facilitátor vysvětlením celého průběhu otevřeného setkání, zodpovím případných dotazů, upozorněním účastníků, popřípadě poupravením prostor tak, aby skupina nebyla rušená okolím.
 4. Facilitátor vyzve jednoho z účastníků, aby symbolicky zahájil Kruh (zapálením svíčky, proslovem, atd)
 5. Facilitátor vyzve účastníky, aby se shodli na jednom tématu, které bude ústředním tématem sdílení, pokud tak již neučinil dříve v pozvánce.
 6. První účastník dostane mluvící předmět (jeden kámen, jedna hůlka, cokoli, co může symbolizovat mluvící předmět) a má facilitátorem přesně stanovený časový prostor na to, aby sdílel, co má na srdci. Mluvící předmět má tu moc jasně vymezit prostor tomu, kdo právě mluví. Nikdo jiný, kdo nedrží mluvící předmět, nemá oprávnění mluvit nebo se jakkoli hlasitě nebo jasně vyjadřovat.
 7. Poté, co uplyne čas daného účastníka, facilitátor upozorní účastníky Kruhu na prostor minuty ticha k přemýšlení a rozjímání nad tím, co právě od jednoho z nich slyšeli.
 8. Po uplynutí minuty ticha se facilitátor účastníků Kruhu zeptá, zda chce účastníkovi, který drží mluvící předmět, dát zpětnou vazbu na to, co právě slyšel/a. Pokud daný účastník s návrhem souhlasí ("Mám pro tebe zpětnou vazbu, chceš jí slyšet?"), předá mluvící předmět danému účastníkovi, který se dotazoval zpětné vazby. Zpětných vazeb na jednoho účastníka by vždy mělo být adekvátně k počtu a k času, který je na celé otevřené setkání určeno.
 9. Následně Facilitátor upozorní účastníky na uplynutí času pro zpětnou vazbu. Následuje opět minuta ticha.
 10. Na zpětnou vazbu účastník, který před tím sám sdílel svou zkušenost a vhled k tématu, nějak nereaguje, pouze naslouchá tomu, co od druhého s mluvící hůlkou ve zpětné vazbě slyšel.
 11. Takto se vystřídají všichni účastníci.
 12. Poté, co se všichni vystřídali ve sdílení, ujme se slova facilitátor a opět vyzve, aby se jeden z účastníků ujal zakončení Kruhu a dá mu prostor, aby tak učinil (Zhasnutím svíčky, proslovem, poděkováním, atd.)
 13. Facilitátor všem poděkuje za sdílení a dá jasně časově vymezený prostor pro otevřenou zpětnou vazbu všem, kteří mají co říct.
 14. Následně po otevřené zpětné vazbě facilitátor oficiálně formálně ukončí dané otevřené setkání Kruhů sdílení®.


Kruhy sdílení®

Kruhy sdílení® je volná a nekomerční platforma. Záměrem této iniciativy s ochrannou známkou je šířit sílu sdílení prostřednictvím řízených otevřených setkání (Kruhy sdílení®), která ctí stejné základní principy, etický kodex a pravidla facilitace councilu. Podpořte tuto iniciativu palcen nahoru i Vy! Kruhy Sdílení® na Facebooku.

Předchozí
Další »