Než začnete s Kruhy sdílení®

Co jsou Kruhy sdílení®?

Jádrem Kruhů sdílení® (díle jen Kruh) je skupina lidí, kteří se sešli za účelem sdílet své vlastní zkušenosti. Kruhy sdílení® je forma otevřeného řízeného setkání. Více se dozvíte zde: Iniciativa Kruhy sdílení®.

Kdo Kruh zakládá?

Kruh obvykle založí a řídí jeho chod facilitátor s prvními účastníky Kruhu. Tato skupina je zároveň nositelem principů a života samotného Kruhu.  Jak se stát facilitátorem Kruhů sdílení®? Více se dozvíte zde: Přidejte se k iniciativě Kruhy sdílení®

Kdo ve skupině může být?

Složení Kruhu může být i hodně různorodé, zastoupeni jsou jak muži, tak i ženy, svobodní i ženatí, staří, střední generace, mladí i děti  (doporučení od 6 let věku). Všichni členové jádra mají stejné postavení jako kdokoli jiný v Kruhu je k nim přihlíženo stejně vážně a se stejným respektem. Každý Kruh má neoficiální zakladatelské Jádro. Každý účastník i zakladatel Kruhu ctí Etický kodex a pravidla Kruhů sdílení®.

Jádro Kruhu sdílení®

Jádro (zakládací členové Kruhu) vytvářejí samotný Kruh. Důležité je, aby samotné jádro Kruhu dokázalo i vyloučit ze svého středu člověka, který nesdílí stejnou základnu a vášeň a nezapadá do Kruhu. (nejčastějším důvodem mohou být osobní ambice, snaha o osobní moc nebo protlačení názorů ostatních, potlačení vlastních názorů na úkor ostatních členů jádra a celého Kruhu.)
"Rozhodně se vyplácí toto neuspěchat. Založením jádra a základny se definuje genspolečenství, který se již skoro nedá později změnit a bude vyzařovat ze všeho konání v kruhu.Klíčem úspěšného kruhu života je společná vášeň, která je motorem veškeré činnosti kruhu (a v kruhu)." -Jan Bím

Využití Kruhů sdílení® ve firemním prostředí 

Kruhy sdílení® lze zakládat i ve firemním prostředí. I formu lze chápat jako kruh. Všichni lidé ve firmě mají společný cíl (smysl), vlastní firemní kulturu.


Kruhy sdílení®

Kruhy sdílení® je volná a nekomerční platforma. Záměrem této iniciativy s ochrannou známkou je šířit sílu sdílení prostřednictvím řízených otevřených setkání (Kruhy sdílení®), která ctí stejné základní principy, etický kodex a pravidla facilitace councilu. Podpořte tuto iniciativu palcen nahoru i Vy! Kruhy Sdílení® na Facebooku.

Nejnovější
Předchozí
Další »
0 Komentar

Děkujeme za Váš názor k tomuto příspěvku! Sdílejte jej i s Vašimi blízkými!