Než začnete s Kruhy sdílení®

Co jsou Kruhy sdílení®?

Jádrem Kruhů sdílení® (díle jen Kruh) je skupina lidí, kteří se sešli za účelem sdílet své vlastní zkušenosti. Kruhy sdílení® je forma otevřeného řízeného setkání. Více se dozvíte zde: Iniciativa Kruhy sdílení®.

Kdo Kruh zakládá?

Kruh obvykle založí a řídí jeho chod facilitátor s prvními účastníky Kruhu. Tato skupina je zároveň nositelem principů a života samotného Kruhu.  Jak se stát facilitátorem Kruhů sdílení®? Více se dozvíte zde: Přidejte se k iniciativě Kruhy sdílení®

Kdo ve skupině může být?

Složení Kruhu může být i hodně různorodé, zastoupeni jsou jak muži, tak i ženy, svobodní i ženatí, staří, střední generace, mladí i děti  (doporučení od 6 let věku). Všichni členové jádra mají stejné postavení jako kdokoli jiný v Kruhu je k nim přihlíženo stejně vážně a se stejným respektem. Každý Kruh má neoficiální zakladatelské Jádro. Každý účastník i zakladatel Kruhu ctí Etický kodex a pravidla Kruhů sdílení®.

Jádro Kruhu sdílení®

Jádro (zakládací členové Kruhu) vytvářejí samotný Kruh. Důležité je, aby samotné jádro Kruhu dokázalo i vyloučit ze svého středu člověka, který nesdílí stejnou základnu a vášeň a nezapadá do Kruhu. (nejčastějším důvodem mohou být osobní ambice, snaha o osobní moc nebo protlačení názorů ostatních, potlačení vlastních názorů na úkor ostatních členů jádra a celého Kruhu.)
"Rozhodně se vyplácí toto neuspěchat. Založením jádra a základny se definuje genspolečenství, který se již skoro nedá později změnit a bude vyzařovat ze všeho konání v kruhu.Klíčem úspěšného kruhu života je společná vášeň, která je motorem veškeré činnosti kruhu (a v kruhu)." -Jan Bím

Využití Kruhů sdílení® ve firemním prostředí 

Kruhy sdílení® lze zakládat i ve firemním prostředí. I formu lze chápat jako kruh. Všichni lidé ve firmě mají společný cíl (smysl), vlastní firemní kulturu.


Kruhy sdílení®

Kruhy sdílení® je volná a nekomerční platforma. Záměrem této iniciativy s ochrannou známkou je šířit sílu sdílení prostřednictvím řízených otevřených setkání (Kruhy sdílení®), která ctí stejné základní principy, etický kodex a pravidla facilitace councilu. Podpořte tuto iniciativu palcen nahoru i Vy! Kruhy Sdílení® na Facebooku.

Nejnovější
Předchozí
Další »
1 Komentar
avatar

1xbet korean 2021【VIP】betfair and Vivo Gaming
With their mobile app and mobile betting, you can bet at home or casino, from 1xbet mobile anywhere, anywhere. The best Betfair and Vivo Gaming brands in the world.

Balas

Děkujeme za Váš názor k tomuto příspěvku! Sdílejte jej i s Vašimi blízkými!