Iniciativa Kruhy sdílení®

Co je iniciativa Kruhy sdílení® 

Vizí iniciativy Kruhy sdílení® je oživit a dělat osvětu síly sdílení mezi lidmi v kruhu (Kruhy sdílení®) jako otevřenou formu osobního rozvoje.

Záměrem iniciativy Kruhy sdílení® je osvěta v používání volné nekomerční platformy otevřených setkání, která může využít každý, kdo má zájem pomáhat ostatním v osobním rozvoji formou řízené diskuze (councilu).

Cílem této iniciativy je šířit nástroj platformy Kruhy sdílení® mezi širokou veřejnost lektorů, facilitátorů, terapeutů, koučů a trenérů a konzultantů, kteří pomáhají lidem s osobním rozvojem, tak, aby jej používali jako jeden z efektivních nástrojů rozvoje osobnosti člověka.

Ochranná známka Kruhy sdílení® (číslo zápisu u ÚPV 337075) má za účel sjednotit a ctít stejné základní principy, etický kodex a pravidla facilitace councilu tak, aby všichni facilitátoři, kteří chtějí volně používat tuto platformu, vystupovali, moderovali a ctili principy, etický kodex a způsob facilitace Kruhů sdílení® stejným způsobem. Používání ochranné známky je po výslovném souhlasu majitele ochranné známky Kruhů sdílení® a udělení certifikátu umožňujícího organizovat samostatně otevřená setkání Kruhů sdílení®, ZDARMA, tedy bez jakékoli úplaty.

Kdo za iniciativou Kruhy sdílení® stojí

Iniciátorem otevřené platformy Kruhy sdílení® je Jaromír Průša, lektor, výkonnostní kouč a facilitátor. Více o iniciátorovi se dozvíte na jeho profesních stránkách www.nacesteskoucem.cz.


Slova iniciátora Kruhů sdílení®:

Co jsou Kruhy? Kruhy sdílení® je příležitostí pro každého člověka sdílet s ostatními lidmi formou otevřeného setkání lidí v kruhu své zkušenosti, bolesti, trable, vše co nám leží na srdci a trápí nás. Na neformálních facilitátorem řízeném a moderovaném setkáních sdílíte s účastníky Kruhů sdílení® své zážitky zkušenosti, plány, bolesti.
Jak jednoduše to zní, tak jednoduché to doopravdy je. A proč to dělám? Sdílení je vlastně naslouchání Když někomu doopravdy naslouchám, mám jedinečnou možnost. Jakou? Daný člověk sdílí svůj pohled na svět a i já se můžeme učit. Učit se ze zkušeností druhého člověka. Kruhy sdílení® fungují stejným způsobem. Zde má každý možnost učit se, naslouchat ostatním lidem na jedno dané téma. Sdílím-li s druhými, sám rostu.   Sdílení s ostatními, ať už je téma jakékoli, umožní každému obohatit se z názorů, zpětných vazeb druhých, inspirovat se, najít motivaci nebo jen nalézt ujištění v tom, co právě sám (sama) dělá.  Pokud si z Kruhů sdílení® odnesete něco dobrého, někdo Vás obohatí, ujasníte si a utříbíte si myšlenky, splnil Kruh sdílení svůj účel.  Tak proč pro sebe něco neudělat navíc a necítit se konečně lépe? Najděte v sobě konečně odvahu! 
Jaromír 

Kdo je za setkání Kruhů sdílení® zodpovědný?

Celým setkáním Kruhy sdílení® vás provází s profesionálním přístupen vždy facilitátor (moderátor, kouč, lektor, terapeut), tedy někdo, kdo rozumí formě a dynamické práci se skupinou a zná pravidla vedení Kruhu sdílení®.

Jak setkání Kruhů sdílení® probýhá?

Facilitátor nestojí nad účastníky nebo mimo daný Kruh. Facilitátor sdílení (vyřčená slova a myšlenky) zúčastněných nějak neopravuje, nevnucuje jim názor nebo podobně. Kdo uzná za vhodné, sdílí svůj názor nebo zkušenosti s ostatními, kteří jen v daném momentě naslouchají. Když daný člověk domluví, posune se sdílení na dalšího v Kruhu. Každý se může vyjádřit, každý může k danému sdílení dát i zpětnou vazbu.

Jediné co účastníci Kruhu sdílení® mají mít na paměti je, aby mluvili: ze srdce naslouchali srdcem mluvili k podstatě věci mluvili spontánně a přirozeně. Ve své podstatě, aby sami ctili 4 základní principy Kruhů sdílení®.

Pravidelná otevřená setkání Kruhy sdílení®

Pravidelná otevřená setkání Kruhy sdílení® mohou dát minimálně čtyři věci: 
  1. Odstup od Vašeho problému nebo řešení, které sami hledáte 
  2. Skrze jiný pohled z venčí inspiraci a motivaci 
  3. Ujištění se ve Vašem postoji a cestě, kterou jste zvolili 
  4. Podporu a zjištění, že na věci nejste sami

Co Kruhu sdílení® nejsou... 

  1. Za Kruhy sdílení® nestojí žádný politický ani náboženský názor, či uskupení. 
  2. Za Kruhy sdílení® se neskrývá žádná náboženská skupina nebo sekta. 
  3. Kruhy sdílení® není forma terapeutické skupiny.
  4. Kruhy sdílení® nezastávají rasistické postoje, ani jiné, které by se příčili zákonům České republiky nebo principů lidskosti. 
  5. Účastníci včetně facilitátorů Kruhů sdílení® a jejich pořadatelé ctí Základní principy a Etický kodex Kruhů sdílení®

Kruhy sdílení®

Kruhy sdílení® je volná a nekomerční platforma. Záměrem této iniciativy s ochrannou známkou je šířit sílu sdílení prostřednictvím řízených otevřených setkání (Kruhy sdílení®), která ctí stejné základní principy, etický kodex a pravidla facilitace councilu. Podpořte tuto iniciativu palcen nahoru i Vy! Kruhy Sdílení® na Facebooku.

Předchozí
Další »