Co vám otevřená setkání Kruhů sdílení® mohou dát?

Slovo "zkušenost" v sobě určitým způsobem foneticky obsahuje i význam slova "zkusit". Tak zkoušíme v našich životech vypořádávat se se vším, jak se dá. Bojujeme, překonáváme, rosteme, vzděláváme se. Někdy to jsou i trpké a bolestivé zkušenosti, která se do našeho života připletou. Právě ty negativní zkušenosti máme tendenci uvnitř nás více živit, dáváme jim více energie, více myšlenek.

Vše je o vlastní zkušenosti.

Zkušenosti, které sami neovlivníme. Každý z nás zaujme vždy k dané situaci, ať už k té dobré nebo špatné, nějaký postoj, nějak se zachová. A to nás utváří. Jsme jedineční právě v tom, jak k jednotlivých zážitkům, prožitkům - zkušenostem přistupujeme. Jak hluboko je vnímáme, jak moc jsou v daný okamžik a za dané situace důležité. Naše zkušenosti jsou tím nejcennějším v našem životě, co můžeme získat. Vše ostatní je pomíjivé.

Zkušenost je bezprostřední 

Zkušenost je osobního charakteru. Každý z nás získá ze stejné situace i protikladnou zkušenost. Ponaučení z vlastní osobní zkušenosti nezískám z toho, že si něco přečtu, že si nechám druhým poradit. Bezprostřednost vlastní zkušenosti je to, co dělá zkušenost naší vlastní zkušeností.

Cena získání zkušeností je vysoká 

Říká se, že zkušenost v pravém slova smyslu je nepřenositelná a jen obtížně sdělitelná. Na druhé straně je učení vlastními zkušenostmi nákladné nebo i nebezpečné a proto se lidé daleko častěji řídí příkladem nebo radou jiných, vyzkoušeným společenským zvykem, než aby riskovali nezdar a vlastní trpkou zkušenost. A lidé raději zůstanou ve své komfortní zóně, než aby se odvážili udělat krok navíc do z=ny učení a získávali nové zkušenosti.

Sdílení zkušeností je cesta 

Pokud tomu tak je, má smysl se o zkušenostech druhých dozvědět. A proč ne cestou otevřených setkání Kruhů sdílení®? Podělit se s ostatními o zkušenosti může být velice rychlý a efektivní způsob, jak si vytvořit vlastní odstup, rozšířit si obzory, inspirovat se a při nejmenším se seznámit s lidmi se stejným zaměřením. A k tomu slouží Kruhy sdílení®- sdílet svou vlastní osobní zkušenost s ostatními.Kruhy sdílení®

Kruhy sdílení® je volná a nekomerční platforma. Záměrem této iniciativy s ochrannou známkou je šířit sílu sdílení prostřednictvím řízených otevřených setkání (Kruhy sdílení®), která ctí stejné základní principy, etický kodex a pravidla facilitace councilu. Podpořte tuto iniciativu palcen nahoru i Vy! Kruhy Sdílení® na Facebooku.

Předchozí
Další »
0 Komentar

Děkujeme za Váš názor k tomuto příspěvku! Sdílejte jej i s Vašimi blízkými!